Anonim

W porównaniu z listopadem Europa odnotowała dodatni wzrost w przypadku analogowych układów scalonych ogólnego zastosowania, które wzrosły o 4, 5% w grudniu w listopadzie, również w przypadku standardowej logiki, która wzrosła o 1% w listopadzie, a także w przypadku pamięci DRAM, która wzrosła w grudniu o 7, 7% w porównaniu do listopada.

Ogólnie rzecz biorąc, sprzedaż w Europie w grudniu o 2, 94 mld USD była o 3, 5% niższa niż w listopadzie. W całym 2009 r. Sprzedaż półprzewodników w wysokości 29, 86 mld USD stanowiła spadek o 21, 9% w porównaniu z 2008 r.

Mierzona w euro sprzedaż półprzewodników w grudniu 2009 r. Wyniosła 1, 99 mld EUR - o 2, 8% mniej w porównaniu z listopadem i 2, 4% w porównaniu do listopada 2008 r.

n

W całym roku 2009, mierzonym w euro, sprzedaż półprzewodników wykazała spadek o 17, 9% w porównaniu z rokiem 2008. W euro rynek w całym 2009 roku osiągnął wartość 21, 33 mld euro.