Anonim

Opracowany na Uniwersytecie Wake Forest w Północnej Karolinie indukowany polowo elektroluminescencyjny polimer (FIPEL) jest płaską strukturą emitującą światło zasilaną przez pole prądu przemiennego z izolowanych elektrod.

Nie ma skrzyżowania. Zamiast tego kluczowym składnikiem jest warstwa polimeru obciążona związkiem irydu i domieszkowanymi wielościennymi nanorurkami węglowymi.

„Prąd przemienny stymuluje prąd przemieszczenia w polimerze, w którym umieściliśmy źródła ładunku i pochłaniacze pola z nanomateriałów”, powiedział szefowi projektu David Carroll w czasopiśmie Electronics Weekly. „Głównym problemem urządzeń AC jest utrata dielektryka. Nanocząsteczki sprawiają, że jest on wyjątkowo bezstratny. ”

n

Mieszanka polimerów ma trzy różne centra emisji połączone z zmiataczami trojaków, powiedział Carroll: „Dostajesz singlety i trojaczki, a trojaczki nie promieniują. Zwykle OLED mają również zmiatacze. W naszym przypadku skuteczność konwersji trypletu na singlet jest znacznie wyższa. ”

Jego struktura jest podobna do uznanej technologii elektroluminescencyjnej prądu przemiennego.

„W przypadku elektroluminescencji prądu przemiennego moc wyjściowa światła wynosi około 0, 1 cd / A. OLED dostarcza 50cd / A, a nasza 62cd / A ”, stwierdził Carroll.

Ta liczba 62cd / A ma bardzo niską temperaturę barwową wynoszącą 6800–7.200 K, gdzie technologia prawdopodobnie będzie emitować z największą wydajnością.

Dokładnie jak efektywny materiał nie jest ujawniany, ponieważ liczby czekają na publikację w czasopiśmie Organic Electronics, powiedział Carroll.

Jest dostępny on-line z czasopisma Organic Electronics.

Powiedziałby, że praca jest pod „podobnym napięciem jak OLED”, a wydajność jest „z pewnością porównywalna z kompaktowymi świetlówkami”.

Uniwersytet opisał tę technologię jako „co najmniej dwukrotnie wydajniejszą niż kompaktowe żarówki fluorescencyjne i na równi z diodami LED”.

Obecnie wysokiej klasy komercyjne diody LED wytwarzają około 120 lm / W, proste świetlówki mogą osiągnąć 110 lm / W, a dobre świetlówki kompaktowe mogą osiągnąć 80 lm / W. Komercyjne OLED są niezwykle rzadkie, a wyniki laboratoryjne byłyby niereprezentatywnie wysokie.

Rzeczywista warstwa emisyjna wynosi 200 nm, jeśli polimer o nazwie PVK, obciążony 10% emitującego światło związku irydu Ir (ppy) 3 i ułamkiem procentowym nanorurek.

Jest on umieszczony pomiędzy dwiema warstwami 1, 2 µm polimeru ferroelektrycznego P (VDF – TrFE).

Jak powiedział Carroll, nanorurki zarówno wstrzykują elektrony, jak i wytwarzają ładunki, a ta sama struktura bez nanorurek wytwarza tylko jedną piątą światła.

Widmo można dostroić do różnych temperatur barwowych.

„To ciągłe spektrum. Możemy niemal stworzyć idealną krzywą fotopową ”- powiedział Carroll.

Dopasowywanie reakcji oka - krzywej fotopowej - oznaczałoby słabe odwzorowanie czerwieni i fioletu. Czy zamiast tego może dopasować widmo słoneczne?

„Tak, możemy stworzyć widmo słoneczne”, powiedział Carroll.

Dużym problemem dla OLED jest trwałość - woda i tlen z atmosfery powodują korozję koniecznie reaktywnych elektrod i zaangażowanych materiałów organicznych.

W strukturze FIPEL nie ma reaktywnych elektrod metalowych

„Jeśli trojaczka zawisnie wokół, utlenia materiał”, powiedział Carroll. „Mamy najkrótsze życie spośród wszystkich trojaczków - więc dłuższe życie materialne i znacznie dłuższe życie”.

A co z wilgocią i tlenem?

„Aby nasze urządzenie osiągnęło 20 000 godzin, wciąż muszą być zamknięte, ale nie są tak wrażliwe jak OLED”, powiedział Carroll. „Jeśli zastosujesz drogie kapsułkowanie, otrzymasz 40 000–50 000 godzin”.