Anonim

Image Współdzielone przyspieszone oprogramowanie pamięci masowej KumoScale firmy Toshiba obsługuje teraz transport TCP (Transmission Control Protocol) w wersji produkcyjnej 3.9, dostępnej dziś.

Wykorzystując TCP, najczęściej używany i zaufany protokół sieciowy we współczesnych centrach danych dla przedsiębiorstw i chmury, oprogramowanie KumoScale umożliwia wdrożenie NVM Express over Fabrics (NVMe-oF) w istniejących sieciach Ethernet, otwierając możliwości dla szerszego wdrożenia NVMe-oF i adopcja.

Oprócz sieci TCP, KumoScale obsługuje RDMA w sieci Converged Ethernet (RoCE) w wersji 2.

n

Oprogramowanie do współużytkowanego przyspieszonego przechowywania KumoScale udostępnia pamięć flash w sieci centrum danych. Rozwiązuje problem nieefektywności związanych z architekturami pamięci masowej podłączonej bezpośrednio (DAS), dezagregując wysokowydajne dyski SSD NVMe z węzłów obliczeniowych i udostępniając je i udostępniając w infrastrukturze sieci jako zasoby podłączone do sieci.